"Прави пари от слънцето"  
или как да накараме слънчевата енергия да работи за нас с европейска помощ. Изграждане на фотоволтаични системи. Осигуряване на финансиране от Европейските фондове – грант 70 % от инвестицията. Срок на откупуване на инвестицията -3,5 ÷ 5 години, задължително изкупуване на произведената енергия 25 години!
Цялостно изпълнение – енергиен одит, проектиране, бизнес план, доставка и монтаж на съоръженията!
  Повече информация >>    


„Омега груп консултинг” ЕООД
е бързоразвиваща се компания специализирана в предоставянето на консултантски услуги по подготовката, планирането и реализирането на проекти финансирани от европейски програми.

Екипът представлява изградена мрежа от висококвалифицирани специалисти с доказани знания и умения в областта на своята компетенция. Ние сме способни да Ви предоставим набор от услуги в следните области:

Консултиране - европейски фондове

Архитектурно-инженерингови дейности

Строителство

Недвижими имоти
„Омега груп консултинг” ЕООД ще развие всяка Ваша бизнес идея чрез подготовка на обща стратегия, маркетингова стратегия, бизнес планове и цялостно управление на инвестиционни проекти по различни европейски програми до етап изплащане на финансовата помощ. Фирмата работи както с частни инвеститори и предприемачи, така и с общини и неправителствени организации.
   
Ние сме убедени, че успехът в бизнеса е резултат от взаимно доверие и дългосрочно партньорство с нашите клиенти. Затова принципите, които следва нашата компания, включват уважение към клиента, защита на фирмената информация, постоянно високо качество на предлаганите услуги и професионализъм в работата. 
  
 

 

© 2008 Omega Group Consulting. Всички права запазени.